ภาพกิจกรรม
กิจกรรมหน้าเสาธง วันที่ 18 พฤษภาคม 2566
วันที่ 18 พฤษภาคม 2566  สัปดาห์แรก วันที่ 3 ของการเปิดเทอม ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะครู และคณะกรรมการนักเรียน ได้พานักเรียนชั้น ปวช. และ ปวส. ทำกิจกรรมเข้าแถวช่วงเช้า  
ผู้อำนวยการฯ ขึ้นพบปะพูดคุย และกล่าวต้อนรับนักเรียนนักศึกษาที่เข้ามาศึกษาใหม่ 

โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 2566,10:02   อ่าน 51 ครั้ง