ประกาศ วษท.สระแก้ว
ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 89) 24 พ.ค. 66
ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 50) 13 พ.ค. 66
ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ (อ่าน 58) 11 พ.ค. 66
ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว เรื่อง อัตราการชำระเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียม ในการใช้อาคาร (อ่าน 27) 09 พ.ค. 66
ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 56) 02 พ.ค. 66
ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 59) 28 เม.ย. 66
ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (อ่าน 47) 22 เม.ย. 66
ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 97) 12 เม.ย. 66
ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 54) 10 เม.ย. 66
ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว กำหนดการ เปิด - ปิด ภาคเรียน (อ่าน 75) 07 เม.ย. 66
ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (อ่าน 91) 30 มี.ค. 66
ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 119) 09 มี.ค. 66
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการสาขาพืชศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอร์นิกส์ (อ่าน 66) 10 ก.พ. 66
ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแสงแก้ว เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 (อ่าน 71) 08 ก.พ. 66