Lights

ประชาสัมพันธ์ วษท.สระแก้ว

เรื่อง

   วษท.สระแก้ว จัดกิจกรรมวันภาษาไทย เพื่อความเป็นไทย ปีการศึกษา 2560


จำนวนผู้ที่เข้าอ่านข่าวนี้:..335..ครั้ง
Cinque Terre

รายละเอียด


       วษท.สระแก้ว จัดกิจกรรมวันภาษาไทย เพื่อความเป็นไทย ปีการศึกษา 2560 โดยมีนายสวรรค์ กุญชู รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดงาน มีคณะครูและนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมทั้งมีการแสดงจากตัวนักเรียนมากมายgeneric placeholder thumbnail
generic placeholder thumbnail
generic placeholder thumbnail
generic placeholder thumbnail
generic placeholder thumbnail
generic placeholder thumbnail
generic placeholder thumbnail
generic placeholder thumbnail
generic placeholder thumbnail
generic placeholder thumbnail
generic placeholder thumbnail
generic placeholder thumbnail
generic placeholder thumbnail
generic placeholder thumbnail
generic placeholder thumbnail
generic placeholder thumbnail
generic placeholder thumbnail
generic placeholder thumbnail
generic placeholder thumbnail
generic placeholder thumbnail
generic placeholder thumbnail
generic placeholder thumbnail
generic placeholder thumbnail
generic placeholder thumbnail
generic placeholder thumbnail
generic placeholder thumbnail
generic placeholder thumbnail
generic placeholder thumbnail
generic placeholder thumbnail
generic placeholder thumbnail

กำลังประมวลผลหน้า:1

ประกาศวันที่:..2017-08-01
ผู้ประกาศ:....นายศุภเดช นิคงรัมย์
ฝ่าย:..บริหารทรัพยากร
งาน:..ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ

ติดต่อ-วิทยาลัย

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว เลขที่ 109 หมู่ 10 ถนนรัชตะวิถี ตำบลผ่านศึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120
ติดต่อ โทร 037-233994 โทรสาร: 0-3724-3485,0-3724-3486 อีเมล์ sakaeo02@hotmail.com

336