Lights

ประชาสัมพันธ์ วษท.สระแก้ว

เรื่อง

   พิธีถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560


จำนวนผู้ที่เข้าอ่านข่าวนี้:..361..ครั้ง
Cinque Terre

รายละเอียด


       วันที่ 8 ส.ค. 60 เวลา 13.00 น. นายวิระ ด้วงแป้น ทำหน้าที่แทนรองผู้อำนวยการ วษท.สระแก้ว นำคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน-นักศึกษา และผู้ปกครองร่วมพิธีถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ หอประชุม วษท.สระแก้วgeneric placeholder thumbnail
generic placeholder thumbnail
generic placeholder thumbnail
generic placeholder thumbnail
generic placeholder thumbnail
generic placeholder thumbnail
generic placeholder thumbnail
generic placeholder thumbnail
generic placeholder thumbnail
generic placeholder thumbnail
generic placeholder thumbnail
generic placeholder thumbnail
generic placeholder thumbnail
generic placeholder thumbnail
generic placeholder thumbnail
generic placeholder thumbnail
generic placeholder thumbnail
generic placeholder thumbnail
generic placeholder thumbnail
generic placeholder thumbnail
generic placeholder thumbnail
generic placeholder thumbnail
generic placeholder thumbnail
generic placeholder thumbnail
generic placeholder thumbnail
generic placeholder thumbnail
generic placeholder thumbnail
generic placeholder thumbnail
generic placeholder thumbnail
generic placeholder thumbnail

กำลังประมวลผลหน้า:1

ประกาศวันที่:..2017-08-08
ผู้ประกาศ:....นายศุภเดช นิคงรัมย์
ฝ่าย:..บริหารทรัพยากร
งาน:..ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ

ติดต่อ-วิทยาลัย

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว เลขที่ 109 หมู่ 10 ถนนรัชตะวิถี ตำบลผ่านศึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120
ติดต่อ โทร 037-233994 โทรสาร: 0-3724-3485,0-3724-3486 อีเมล์ sakaeo02@hotmail.com

362