Lights

ประชาสัมพันธ์ วษท.สระแก้ว

เรื่อง

   วษท.สระแก้ว รับการตรวจสอบคุณสมบัติของ อกท. เพื่อเลือนระดับเป็นระดับชาติ ภาคกลาง ปี 2560


จำนวนผู้ที่เข้าอ่านข่าวนี้:..297..ครั้ง
Cinque Terre

รายละเอียด


       นายทองอาบ บุญอาจ ผู้อำนวยการ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของ อกท.เพื่อเลือนระดับเป็นระดับชาติ ภาคกลาง ปี 2560 และให้โอวาสกับนักเรียนทุกคนที่มาเลือนระดับตอนหนึ่งว่า "จงภูมิใจที่ได้เป็นสมาชิก อกท. เพราะ อกท. สอนให้เราทำงานเป็นมองเห็นความสำเร็จ"generic placeholder thumbnail
generic placeholder thumbnail
generic placeholder thumbnail
generic placeholder thumbnail
generic placeholder thumbnail
generic placeholder thumbnail
generic placeholder thumbnail
generic placeholder thumbnail
generic placeholder thumbnail
generic placeholder thumbnail
generic placeholder thumbnail
generic placeholder thumbnail
generic placeholder thumbnail
generic placeholder thumbnail
generic placeholder thumbnail
generic placeholder thumbnail
generic placeholder thumbnail
generic placeholder thumbnail
generic placeholder thumbnail
generic placeholder thumbnail
generic placeholder thumbnail
generic placeholder thumbnail
generic placeholder thumbnail
generic placeholder thumbnail
generic placeholder thumbnail
generic placeholder thumbnail
generic placeholder thumbnail
generic placeholder thumbnail
generic placeholder thumbnail
generic placeholder thumbnail

กำลังประมวลผลหน้า:1

ประกาศวันที่:..2017-10-16
ผู้ประกาศ:....นายศุภเดช นิคงรัมย์
ฝ่าย:..บริหารทรัพยากร
งาน:..ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ

ติดต่อ-วิทยาลัย

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว เลขที่ 109 หมู่ 10 ถนนรัชตะวิถี ตำบลผ่านศึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120
ติดต่อ โทร 037-233994 โทรสาร: 0-3724-3485,0-3724-3486 อีเมล์ sakaeo02@hotmail.com

298