Lights

ประชาสัมพันธ์ วษท.สระแก้ว

เรื่อง

   ศึกษาดูงานเชื่อมโลกอาชีพสู่โลกการศึกษานักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ


จำนวนผู้ที่เข้าอ่านข่าวนี้:..467..ครั้ง
Cinque Terre

รายละเอียด


       วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ 2560 เวลา 08.30 น. นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการศึกษาดูงานเชื่อมโลกอาชีพสู่โลกการศึกษานักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ในระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม 2560 ณ หอประชุม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้วgeneric placeholder thumbnail
generic placeholder thumbnail
generic placeholder thumbnail
generic placeholder thumbnail
generic placeholder thumbnail
generic placeholder thumbnail
generic placeholder thumbnail
generic placeholder thumbnail

กำลังประมวลผลหน้า:8

ประกาศวันที่:..2017-12-01
ผู้ประกาศ:....นายศุภเดช นิคงรัมย์
ฝ่าย:..บริหารทรัพยากร
งาน:..ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ

ติดต่อ-วิทยาลัย

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว เลขที่ 109 หมู่ 10 ถนนรัชตะวิถี ตำบลผ่านศึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120
ติดต่อ โทร 037-233994 โทรสาร: 0-3724-3485,0-3724-3486 อีเมล์ sakaeo02@hotmail.com

468